5 de des. 2009

Jailhouse rockJailhouse rock, interpretat a l'escena final de la pel·lícula "The Blues Brothers", per la Banda i els artístes convidats a la pel·lícula (John Brown, Cab Calloway, Ray Charles i Aretha Franklin).